GİZLİLİK POLİTİKASI

AI Business School AG
Kantonsstrasse 56
8807 Freienbach
İsviçre

1.Genel

Kişisel verileri yalnız kanunun izin verdiği ölçüde ve dikkatlice toplar ve işleriz.

Aşağıda, hangi politikalara uyduğumuzu, tarafımızdan ya da bağlı şirketiler tarafından yönetilen bu ve diğer web sitelerinden ve uygulamalardan hangi amaçla kişisel verileri toplayıp işlediğimizi açıklayacağız.

Kaydolup hizmetlerimizi kullandığınızda belirli kişisel verileri toplarız ki bu sayede size yönelik olarak hizmetler sağlayabiliriz. İletişim ve veri toplama çerçevesinde, aşağıdaki veriler bizim tarafımızdan veya ilgili hizmetleri sağlayan üçüncü taraf şirketler tarafından saklanır:

 • Kayıt Verileri,
 • Şirket ile paylaşmak için sosyal medyada paylaştığınız veriler,
 • Etkinlik verileri,
 • Online (çevrimiçi) programları yönetmek için kullanılan veriler,
 • İşvereniniz, okulunuz veya bir başka üçüncü taraf tarafından başlatılan, sponsorluğunda yapılan veya ödenen bir çevrimiçi programa katılırsanız, ilgi alanlarınız, ilerlemeniz ve sonuçlarınızla ilgili bilgileri onlarla paylaşabiliriz. Aynı uygulamalar, çevrimiçi programınızın üniversiteler ve diğer eğitim kurumları ile işbirliği halinde olması durumunda da geçerlidir,
 • Eğer bir haber postasına (bültene) kaydolduysanız, ilgili gelişmeler ve teklifler hakkında sizi bilgilendireceğiz. Web sitelerimize haber bültenindeki bir bağlantı yoluyla yönlendiriliyorsanız, bu iletişim sırasında size sunulan tekliflerin gereksinimlerinizi karşılayıp karşılamadığını kontrol etmek için konum verisi ile IP adresinizi, web işaretleri veya benzeri teknolojilerle birlikte işleme ve kullanma izni de verirsiniz. Ayrıca, bültenle bağlantılı olarak size kişiselleştirilmiş teklifler göndermek için sağladığınız e-posta adresini işleriz ve kullanırız. Artık bülten almak istemiyorsanız, herhangi bir zamanda aboneliğinizi bültenin kendisinden iptal edebilirsiniz,
 • veriler, izniniz ile birlikte, size hizmet sağlayan iş ortakları ile de paylaşılabilir,
 • bu tarz bilgileri, çevrimiçi ya da çevrimdışı diğer kaynaklardan aldığımız bilgiler ile birleştirebilir ve bu birleştirilmiş bilgileri Gizlilik Politikası çerçevesinde kullanabiliriz,
 • ödeme alanında harici servis sağlayıcılarından herhangi bir finansal veri toplamıyoruz.

Bu veri yakalamanın amacı,

 • sizinle iletişim kurmak,
 • size iş hizmetleri ve özelliklerini sağlamak,
 • size, içeriklere yorum yapma ayrıcalığı sağlamak,
 • dolandırıcılık riskini en aza indirmek,
 • hizmetlerimizi anlaşmalı ve hedefli bir şekilde sağlayabilmek ve geliştirebilmek,
 • verilerin pazarlama amaçlı kullanımı,
 • yeni ürün ve hizmetler geliştirmek gibi araştırma amacıyla kullanımı,
 • yürürlükteki mevzuata ve içtihat hukukuna uymak ve idari veya diğer devlet makamlarından gelen taleplere cevap verebilmek,
 • sosyal medyada paylaşım imkanı sağlamak,
 • şirketi ve üçüncü tarafları korumaktır.

Avrupa Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) bağlamında, İsviçre’de ikamet eden şirketler ve servis sağlayıcıları için de geçerli olabilecek düzenlemeler uygulanır. Bu hükümler bizim için geçerli olduğu sürece, biz bu hükümlere uyacağız. Bu hakların en önemlileri aşağıda listelenmiştir. Yasal çerçeveyle ilgili detaylı bilgiye şu bağlantı ile erişilebilir: http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj:

Bu yasal yönergelerin merkezi yönleri aşağıda listelenmiştir:

Bilgi edinme hakkı

Kişisel verilerin toplandığı durumlarda, veri sahibine, özellikle hangi verilerin toplandığı ve hangi amaçla toplandığı konusunda bir dizi bilgi verilmelidir.

Veri sahibinin erişim hakkı

GDPR’ye göre, veri işlemeden etkilenen kişi, kişisel verilerin kendisi tarafından işlendiğine veya durumun böyle olmadığına dair bir onay talep etme hakkına sahiptir. Verilerin işlendiği yerlerde, GDPR çeşitli haklar (örneğin, verilerin bir kopyasını alma hakkı) oluşturur.

Düzeltme hakkı

Veri sahibi, veri denetleyicisinden kendisiyle ilgili yanlış kişisel verileri gecikmeksizin düzeltmesini talep etme hakkına sahiptir. İşlemin amaçları göz önüne alındığında, veri sahibi, ek beyanlar dahil olmak üzere eksik kişisel verilerin tamamlanmasını talep etme hakkına sahiptir.

Silme (bozma) hakkı (“unutulma hakkı”)

Veri sahibi, kendisi ile ilgili kişisel verilerin derhal silinmesini ve örneğin verilerin toplandığı amaç için artık gerekli olmadığı gibi GDPR’DE listelenen nedenlerden birinin geçerli olması durumunda kişisel verilerin derhal silinmesini talep etme hakkına sahiptir.

İşlemenin kısıtlanması hakkı

Kimi durumlarda, veri sahibi GDPR’den verilerin işlenmesini kısıtlamasını isteme hakkına sahiptir. Böyle bir kısıtlama talep edildiğinde veriler yalnızca saklanabilir ancak daha fazla işlenemez.

Bildirim hakkı

GDPR’YE göre, kişisel verilerin ifşa edildiği tüm alıcılara, imkansız olduğu veya orantısız çaba gerektirmediği sürece, kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya işlemede yapılan herhangi bir kısıtlama hakkında bilgi verilmelidir.

Veri aktarılabilirliği hakkı

Veri sahibi, sağladığı verileri yapılandırılmış, ortak ve makine tarafından okunabilir bir biçimde alma ve bu verileri başka bir veri denetleyicisine devretme, örneğin servis sağlayıcısını değiştirme hakkına sahiptir. Bununla birlikte,  veri işleme, veri sahibinin veya bir sözleşmenin rızasına dayanıyorsa bu hak kullanılabilir.

İtiraz hakkı

Veri sahibi, kendi özel durumundan kaynaklanan nedenlerden dolayı, kendisi ile ilgili kişisel verilerin belirli bir şekilde işlenmesine, bu hükümlere dayalı profil oluşturma dahil olmak üzere, herhangi bir zamanda itiraz etme hakkına da sahiptir. Akabinde, veri işlemcisi, korunmaya layık olan ve veri sahibinin çıkarlarından, haklarından ve özgürlüklerinden ağır basan işlem için zorlayıcı nedenleri kanıtlayamazsa veya işleme, yasal talepleri iddia etme, uygulama veya savunma görevi görmezse veriler artık işlenemeyebilir.  Kişisel verilerin doğrudan pazarlama amacıyla işlenmesi durumunda, veri sahibi, söz konusu doğrudan pazarlama ile ilgili olduğu sürece profil oluşturma da dahil olmak üzere, bu tür reklamların amaçları için kendisiyle ilgili kişisel verilerin işlenmesine her zaman itiraz etme hakkına sahiptir.

Bireysel durumlarda otomatik bir karardan cayma hakkı

Buna ek olarak, veri sahibi, kendisine karşı yasal bir etkiye sahip olan veya benzer bir şekilde kendisini önemli ölçüde etkileyen profil oluşturma da dahil olmak üzere yalnızca otomatik işleme dayalı bir karara tabi olmama hakkına sahiptir.

Veri koruma ihlalleri hakkında bilgilendirilme hakkı

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin hükümler ihlal edilirse, bunun kişisel haklar ve özgürlükler için yüksek bir risk oluşturması halinde ihlalden etkilenen kişi bilgilendirilecektir.

Çocuklar için özel koruma

Ayrıca, GDPR çocuklar için de özel koruma sağlar. Örneğin, çocuğa direk olarak sunulan hizmetlerde, GDPR’nnin uygulanması çerçevesinde söz konusu yaş sınırı çeşitli ülkelerde farklı olarak tanımlanabildiğinden çocuğa ait verilerin işlenmesi izni ebeveyn sorumluluğu taşıyan biri tarafından verilmelidir.

Veri güvenliğinde teknik önlemler

Kişisel verileri uygun teknik ve kurumsal güvenlik önlemleri ile koruyor ve bunları güvenli sunucularda saklıyoruz. Web sitesi, her zaman son teknoloji önlemlerle manipülasyona ve yetkisiz kişilerin erişimine, değiştirilmesine veya dağıtılmasına karşı korunmaktadır. Bu, hizmetlerimizin planlama aşaması kadar erken bir zamanda veri koruma hususunu dikkate almayı içerir (“tasarım gereği gizlilik”), ve yeni ürün veya hizmetler veri koruma dostu varsayılan ayarları ile sunulur (“varsayılan gizlilik”).

Üçüncü taraflara veri aktarımı

Kişisel verilerinizi, yurtdışı da dahil olmak üzere sözleşmenin amaçları doğrultusunda servis sağlayıcılara aktarma hakkımız vardır. Bunlar, bulut servis sağlayıcıları, gruptaki diğer şirketler, örneğin BT (Bilişim Teknolojileri) servis sağlayıcıları, yönetim danışmanları, avukatlar ve kamu yetkilileri de dahil olmak üzere kurumsal hizmetlerin sağlanmasıyla ilgili diğer hizmet sağlayıcılarıdır. Bu üçüncü taraflar da veri koruma ile ilgili yasal hükümlere uymak zorundadır. İlgili veri işlemcilerinin tam listesi bizden talep edilebilir.

Üçüncü taraf yazılımı

Üçüncü taraf yazılımı web sitemiz ve uygulamalarımıza entegre edilmiştir. Bu, özellikle kullanıcının ilgi alanlarını daha iyi anlamak ve özellikle pazarlama amaçlarında hedeflenen iletişimi sağlamak için yapılır.

Aşağıda, bu şirketlerin aynı zamanda yasal olarak DSGVO hükümlerine uymakla yükümlü oldukları ilgili üçüncü taraf uygulamaları hakkında ek bilgiler mevcuttur:

Web sitesi, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”) da bulunur Google Inc. ‘in analiz hizmeti olan Google Analytics ile çalışır. Google Analytics, web sitesinin kullanıcı tarafından kullanımını analiz etmek için çerezler, yani bilgisayarda depolanan metin dosyaları kullanır. Bu web sitesinin kullanımıyla ilgili çerez bilgileri (ilişkili IP adresi de dahil olmak üzere) İsviçre dışında konumlandırılmış, özellikle ABD’de bulunan Google sunucularına iletilir ve orada saklanır. Google bu bilgileri web sitesini değerlendirmek, web sitesi yöneticileri için web sitesi etkinliği hakkında raporlar oluşturmak ve web siteleri ve internet kullanımı alanında başka hizmetler sunmak için kullanır. Google, yasaların bunu gerektirdiği durumlarda veya bilgilerin Google adına üçüncü şahıslar tarafından işlendiği durumlarda bu bilgileri üçüncü taraflarla paylaşabilir. Çerezlerin yüklenmesi, bağlı bir tarayıcı ayarı ile önlenebilir, ancak bu durumda söz konusu web sitesi işlevleri tam olarak kullanılamayabilir. Kullanıcı, web sitesini kullanarak yukarıda belirtilen amaçlar için Google tarafından yukarıda belirtilen veri işlenmesini kabul eder.

Eğer bu Gizlilik Politikası hakkında herhangi bir sorunuz varsa, bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin:

support@aibusinessschool.com

AI Business School AG

Kantonsstrasse 56

8807 Freienbach

İsviçre