AI BUSINESS SCHOOL  – GENEL ŞARTLAR VE KOŞULLAR

Yürürlük Tarihi: 19 Haziran 2020

Son Değişiklik Tarihi: 19 Haziran 2020

AI Business School AG, Kantonsstrasse 56, 8807 Freienbach, İsviçre  (“AI Business School”, “biz”, “bizim” ya da “Sağlayıcı), ürünlerini ve hizmetlerini (“hizmetler”) aşağıdaki hüküm ve koşullara (“şart ve koşullar” ya da “Sözleşme”) ve geçerli olduğunu beyan ettiğimiz diğer hüküm ve yönergelere uygun olarak kullanıcılarına sunmaktadır.

Kullanıcı, hizmetlerimizin kullanıcısı olarak bu sözleşme kapsamındaki tüm hüküm ve koşulları kabul eder. Eğer Kullanıcı bu sözleşmenin tüm hükümlerini kabul etmiyorsa Kullanıcı, sağlayıcının web sitelerine, kurslarına ve AI Business School tarafından sağlanan diğer hizmetlere erişimi ve kullanımını durdurmalıdır. Bu şart ve koşulların hükümleri, AI Business School tarafından sağlanan web sitelerinde gezinen kullanıcılar için değil, aynı zamanda çevrimiçi programlar satın alan ve bir kullanıcı hesabına kayıt olan kullanıcılar ve erişimi işverenleri aracılığıyla sağlanan kullanıcılar için de geçerlidir. Bazı hükümler yalnızca belirli bir kullanıcı grubu için geçerli olabilir. Kimi durumlarda, AI Business School, AI Business School aracılığıyla içerik sunan üçüncü taraf sağlayıcıların şart ve koşullarının geçerli olduğunu da beyan edebilir. Ancak, bu yalnızca AI Business School açıkça belirtiyorsa geçerlidir. Diğer tüm durumlarda üçüncü tarafların hüküm ve koşulları hariç tutulur.

Kullanıcının henüz 18 yaşını doldurmamış olması durumunda kullanıcı, yasal temsilcisinin rızası ile şahsi yargılarda bulunmaya ve hareket etmeye yetkili olduğunu teyit eder.

Bu sebeple, kullanıcı bu şart ve koşullarda tanımlanan hüküm ve koşulları kabul eder:

Değişiklikler ve Güncellemeler

Sağlayıcı, sunulan ürün ve hizmetleri sürekli ya da istediği zaman ayarlama hakkını saklı tutar.

Özetle, sağlayıcı ayrıca herhangi bir zamanda şart ve koşulları düzenleme hakkına sahiptir. Web sitesinin kullanımı sırasında AI Business School’un web sitelerinde listelenen şartlar ve koşullar geçerlidir.

Kullanıcı, bu sözleşmedeki tüm değişikliklerin veya düzeltmelerin yayınlandığı an yürürlüğe girdiğini ve uygulanabilir olduğunu ve AI Business School’a sunulan ve/veya AI Business School’a sunulan tüm içerik ve bilgiler ve sağlayıcı ile kullanıcı arasındaki diğer herhangi bir ilişki için geçerli olacağını kabul eder. Güncellenmiş veya düzenlenmiş herhangi bir sürüm, yayınlandıktan hemen sonra önceki sürümlerin yerini alır ve güncellenmiş sürüm özellikle önceki sürüme atıfta bulunmadıkça, önceki sürümü veya bölümlerini yürürlükte tutmadıkça önceki sürümün devam eden yasal bir etkisi yoktur. Yukarıdakilerin özel bir istisnası olarak, bu sözleşmedeki herhangi bir güncelleme veya değişiklik, Kullanıcının Sağlayıcıya borçlu olduğu mali yükümlülükleri etkilemez; bu, yalnızca sipariş verildiğinde yayınlanan bu Sözleşmenin sürümü altında yönetilecektir. Sağlayıcı, bu sözleşmedeki herhangi bir şeyi değiştirdiğinde, Sağlayıcının bu Sözleşmenin en üstündeki “son değişiklik tarihini” değiştireceğini ve böylece Sağlayıcının Sözleşmeyi güncellediğinin anında belli olacağını kabul eder. Kullanıcı, web sitelerini periyodik olarak tekrar ziyaret etmeyi ve bunu yaparken tarayıcısında “yenile” düğmesini kullanmayı kabul eder. Kullanıcı, bu Sözleşmenin son güncelleme tarihini not etmeyi kabul eder. “Son değiştirilme tarihi”, Kullanıcının bu Sözleşmeyi en son incelediği andan itibaren değişmeden kalırsa, Kullanıcı bu Sözleşmeyi en son okuduğundan bu yana Sözleşmedeki hiçbir şeyin değiştirilmediğini varsayabilir.  “Son Değişiklik Tarihi ” değiştiyse, kullanıcı Sözleşmedeki bir şeyin değiştirildiğinden emin olabilir ve Kullanıcının hak ve sorumluluklarının güncellemelerden nasıl etkilendiğini belirlemek için yeniden gözden geçirmesi gerekir.  Herhangi bir mahkemenin bu Anlaşmada yapılan bir değişikliğin herhangi bir nedenle etkisiz olduğunu kabul etmesi durumunda taraflar, Anlaşmanın daha önce en son kabul edilmiş halinin uygulanmasını isteyebilir.

Hizmetler

AI Business School, çok çeşitli eğitim programları, kurslar, öğrenme modülleri ve araçların yanı sıra destekleyici faaliyetler sunarak eğitim alanında hizmet sunmaktadır. Al Business School’un eğitim ve öğrenim hizmetleri, online programlar ve dersler, web seminerleri, sınıf dersleri, fiziksel atölye çalışmaları, interaktif proje çalışması (grup/ekip çalışmasının yanı sıra bireysel olarak da), proje değerlendirmeleri, eğitmen rehberliği, sınavlar, yansıma çalışmaları, denemeler, sertifikalar ve diplomalar, yerinde ziyaretler ve kampları, konferanslar, kariyer danışmanlığı ve rehberlik, mezun hizmetleri ve diğer eğitim faaliyetleri ile ilgili danışmanlık hizmetlerini içerir. Eğitim hizmetleri, fiziksel, çevrimiçi ve genellikle birleştirilmiş formda sağlanır; bu da karma bir form demektir. AI Business School ayrıca bir tarayıcı sürümü ile sanal bir öğrenme platformuna ve Android ve iOS cihazları için mobil uygulamalara (“platformlar”) erişim sunar.

AI Business School, Kullanıcıya bildirimde bulunmaksızın, Kullanıcıya verilen hizmetleri durdurma veya değiştirme hakkını saklı tutar. Sağlayıcı herhangi bir değişiklikten veya hizmetlerin durdurulmasından sorumlu değildir.

AI Business School tarafından sağlanan içerik ve hizmetlerle ilgili Fikri Mülkiyet

Kullanıcılar tarafından sağlanan içerik hariç, AI Business School platformlarındaki fiziksel sınıf faaliyetleri, özellikle bilgi, belge, ürün, dersler, konuşmalar, videolar, sınavlar, yansıma çalışmaları, görüş ve projeler, sertifikalar, marka, logo, grafik, ses, grafik kullanıcı arayüzleri, yazılım ve hizmetleri yanı sıra tüm içerik, ürün ve hizmetler AI Business School adına hareket eden ya da AI Business School tarafından ya da sağlayıcı, geliştirici, ya da diğer bir ortak tarafından geliştirilmiştir. Temel fikri mülkiyet hakları, AI Business School’a aittir ve tam mülkiyetindedir. Platformun içeriği ve bileşenleri çoğaltılamaz, dağıtılamaz, tersine çevrilemez, derlenemez, tamamen veya kısmen birbirinden ayrılamaz, kopyalanamaz veya taklit edilemez; sayfaların veya hizmetlerin genel olarak görüntülenmesini etkilemek yasaktır.

Sağlayıcının adı, logoları ve diğer unsurları kanunla korunmaktadır. Özellikle, “AI Business School” un ilgili tüm türevleri Sağlayıcı tarafından tescilli ticari markalarıdır. Platformlarda kullanılan diğer tüm ticari markalar ve logolar, ilgili sahiplerinin ticari markaları veya logolarıdır.

Kullanıcı, Sağlayıcının web sitelerinde (araçlar, yöntemler, süreçler ve altyapı)  veya Al Business School’un diğer platformlarında bulunan yazılımların kaynak kodlarını derleyemez ya da çıkaramaz.

Yetkilendirme

Kullanıcı, web sitesini ve burada yer alan tüm hizmetleri kişisel olarak bu hüküm ve koşullara uygun olarak kullanma hakkına sahiptir.

Ürünlerin, içeriğin ya da hizmetlerin herhangi bir şekilde ticari dağıtımı yasaktır. AI Business School, yasal hükümlerin veya bu Sözleşme hükümlerinin ihlal edildiğine dair herhangi bir şüphe duyarsa, Kullanıcı tazminat talep edemeden, herhangi bir zamanda sebep göstermeksizin Kullanıcının kullanım hakkını durdurma hakkına sahiptir. Kanuni açıdan Sağlayıcı tarafından Kullanıcıya verilen bu lisans, ürünleri, hizmetleri ve içeriği, Kullanıcının lokasyonunda sadece diğer kurslara ve hizmetlere katılması için gerekli olması halinde işbu Sözleşme uyarınca göstermek ve kullanmak için olup kabili rücu,  dünya çapında geçerli ve AI Business School tarafından sağlanan hizmetlere erişim için tek girişlik bir lisanstır. Ürünlerin hizmetlerin ve içeriklerinin her türlü kullanımı, her durumda Al Business School’un açık yazılı iznini gerektirir. Herhangi bir kullanım herhangi bir fikri mülkiyet hakkının bir ataması olarak kabul edilmeyecektir. Özellikle, hiç bir içerik yayınlanamaz ya da dağıtılamaz.

GİZLİLİK POLİTİKASI

Kullanıcı verilerini uygulanabilir yasal gereklilikler çerçevesinde saklıyoruz. Bu Şartlar ve Koşulların bir parçasını oluşturan Gizlilik Politikamızı burada bulabilirsiniz: https://aibusinessschool.com/gizlilik-politikasi/

Bağlantılar

Sağlayıcının, AI Business School’un web sitesindeki bağlantılar aracılığıyla erişilebilen harici web sitelerinin içeriğinde hiçbir etkisi yoktur ve bunlardan sorumlu değildir. Harici/ilgili sayfaların ilgili sağlayıcısı veya operatörü, içeriğinden her zaman sorumludur. Bağlantılı web siteleri olası yasal ihlaller için bağlantı sırasında kontrol edilmiştir. Yasal olmayan içerikler o sırada görünür değildir. İhlalin somut kanıtı olmadan, bağlantılı sayfaların daimi  kontrolü mantıklı değildir. İhlallerin bildirilmesi üzerine, sağlayıcı bağlantıları kaldıracaktır.

Kullanıcı tarafından bağlantılar aracılığıyla üçüncü taraflarla yapılan herhangi bir işlemden AI Business School sorumlu veya yetkili değildir.

Kayıt ve Erişim

Belirli hizmetler için Kullanıcı Sağlayıcı ile,  Sağlayıcının takdiri yetkisine bağlı olarak, belirli kayıt, kimlik ve ödeme bilgileri gerektiren bir kullanıcı hesabı (“Hesap”) oluşturmalıdır. Kullanıcı, Hesap kaydı ile bağlantılı olarak sağladığı tüm bilgilerin doğru  olduğunu garanti ve temsil eder. Kullanıcı yalnız bir hesap açmak için yetkilidir, ve hesabın transferi ya da satışı aynı şekilde yasaktır. Kullanıcı, sağlayıcının yönergelerine, kalite güvence değerlendirmesine, sahtekarlıkla mücadele politikalarına veya müşteri kimlik doğrulama işlemlerine uymazsa hesabın kaydı Sağlayıcı tarafından  reddedilebilir, askıya alınabilir ya da iptal edilebilir. Hesap açması reddedilen, askıya alınan, geri çevrilen ya da engellenen kullanıcılar, aynı ya da farklı kayıt bilgilerini kullanarak başka bir Hesap açma girişiminde bulunamazlar. Bu tür atlatma çabaları hileli ve yasadışı olarak kabul edilecektir.

Kullanıcı, kullanıcı tarafından yetkilendirilmiş olsun olmasın, Kullanıcı Hesabı aracılığıyla yapılan tüm kullanımlardan ve/veya faaliyetlerden sorumlu olacaktır.

Ayrıca, Kullanıcı asla yanlış bir e-posta adresi veya diğer iletişim bilgisi girmeyeceğini veya kullanım sırasında başka bir kişiyi taklit etmeyeceğini garanti eder. Bu bağlamda Kullanıcı, hizmetleri yalnız kendisinin kullanmasından ve Kullanıcı bilgilerini kullanarak üçüncü bir tarafın kullanmamasından sorumludur. Bu nedenle kullanıcı, çevrimiçi trafik için olağan güvenlik standartlarına uygun bir şifre kullandığından emin olmalı ve yetkisiz erişim riskini bertaraf etmek için düzenli olarak şifresini değiştirmelidir.

Kullanıcı, kullanıcı hesabının yetkisiz erişimi veya kullanımı hakkında AI Business School’u derhal bilgilendirmeyi kabul eder. Sağlayıcı, kullanıcının hesabı ile web sitesine hileli erişiminden ve/veya kullanımından kaynaklanan her türlü sorumluluğu reddeder.

Siparişler ve Ödeme

AI Business School üzerinden iletilen veya iletilecek olan bazı içerik ve/veya bilgiler ücretsiz olarak dağıtılır. Ancak, abonelik ya da satın alma planına bağlı olarak seçili içerik ve/veya ek özellik gereksinimleri için belirlenmiş bir ücret vardır. Kullanıcı, aşağıdaki ödeme şekillerini kullanarak bu ücret ödemesini gerçekleştirebilir:

– e-ticaret üzerinden, web sitesinde doğrudan kredi kartı ile ödeme

– banka transferi

Kullanıcının kredi kartı bilgileri SSL teknolojisi kullanılarak şifrelenir. Her işlem, ilgili üçüncü taraf ödeme sağlayıcısı tarafından online (çevrimiçi) olarak yetkilendirilmiştir. Kredi kartı ekstresinde, alımlar AI Business School AG altında görünür. Sağlayıcı kullanıcının kredi kartı bilgilerini (numarasını) saklamaz. Kullanıcı, ödeme saylayan tarafın şartlarına uyacağını onaylar.

AI Business School’un web sitelerindeki hizmetlerin sunumu yasal yönden bağlayıcı bir teklif değildi, yalnız bağlayıcı olmayan bir çevrimiçi katalog sağlar. Kullanıcı alışveriş sepetine ürünü sadece eklerse, bu bağlayıcı bir sipariş olarak kabul edilmez. Bağlayıcı sipariş, yalnızca Kullanıcı ödeme (sepet) sayfasındaki “Kabul ediyorum” butonuna bastıktan sonra gerçekleşir.

“Kabul ediyorum” a tıklayıp ödeme bilgilerini vererek Kullanıcı kredi kartını veya diğer ödeme hesabını, hizmetlerin sağlandığı sırada yapılan ücret tarifesine göre talep edilen hizmetlerin veya ürünlerin değeri için belirtilen miktarda ödenme yetkisini verir.

Yapılan ödemeler iptal edilemez, iade edilemez. Kullanıcı, uygulanabilir vergiler de dahil olmak üzere Sağlayıcının hizmetlerini kullanırken doğacak masrafları ödemekle yükümlüdür.

Yalnız Avrupa Birliği vatandaşları bu geri ödeme politikasının zorunlu olmadığı feragat edilebilir yasada öngörülmesi şartıyla, sipariş tarihinden itibaren 14 gün içerisinde iade hakkına sahip olabilir.

Kullanıcı, yürürlükteki tüm vergileri ödemeyi kabul eder ve AI Business School’u, bu vergilerin herhangi bir eksik ödenmesinden ve oluşabilecek ilgili zararlardan veya cezalardan dolayı vergi makamları tarafından uygulanan yaptırımlardan muaf tutar ve tazmin eder.

Kullanıcının Sorumluluğu

AI Business School, çevrimiçi forumlar veya kullanıcının mesaj, ses ve video içeriği gibi içerik yüklemesine olanak tanıyan başka yollar sağlayabilir.

Kullanıcı, Kullanıcı tarafından AI Business School’a sunulan herhangi bir içerikten kendisi sorumludur ve bu sözleşmenin tüm hükümleri bu içerik için geçerlidir. Kullanıcı, AI Business School’un web sitelerindeki tüm bu trafiğin izlenebileceğini ve saklanabileceğini kabul eder.

Kullanıcı her zaman kendisi hakkında gerçek bilgi vermeyi ve bu Sözleşmenin herhangi bir şartını, yönergesini ve hükmünü ihlal etmemeyi kabul eder. Özellikle, Kullanıcı birden fazla hesap açmayacak, Al Business School tarafından sağlanan hesapları ya da bölümleri satmayacaktır. Kullanıcı diğer kullanıcıları şartların ihlaline yönlendirmeyecektir (teşvik etmeyecektir).

Al Business School yasadışı içeriğin dağıtımına müsamaha göstermeyecektir. Bu, özellikle, ancak kesin olmamakla birlikte telif hakkı, kişisel haklar, ticari marka, suç, gençlerin korunması, verilerin korunması ve Rekabet Hukuku hükümleri için geçerlidir. Geçerli yasaları ihlal eden, müstehcen, taciz edici, küçük düşürücü, nefret dolu, küfürlü veya geçerli yasaları ihlal ettiğinden şüphelenilen içerikler tespit edildiğinde derhal silinir ve kullanıcının hesabı engellenebilir.

Kullanıcı, yüklenen herhangi bir içeriğin, sağlayıcının veya üçüncü tarafların platformunun işlevselliğini veya varlığını tehlikeye atabilecek veya bozabilecek virüs, trojan (truva atı virüsü) veya diğer riskli programlardan arındırılmış olduğunu garanti eder. Kullanıcı, gizli olan veya olabilecek herhangi bir bilgiyi ifşa etmeyecektir.

Kullanıcı Sağlayıcıyı kendi içeriğinin yüklenmesinin ve bu hükümlerin bir sonucu veya onlarla bağlantılı olarak veya genel olarak AI Business School hizmetlerinin Sağlayıcı, çalışanları, harici acenteleri, şirketleri, ortakları ve temsilcileri aleyhine kullanılması ile bağlantılı olarak ortaya çıkan üçüncü taraf taleplerinden tüm yasal masraflar da dahil olmak üzere tazmin eder.

Telif Hakkı ihlali Bildirimi

Kullanıcı, hizmetler içinde telif hakkı veya diğer yasal ihlalleri tespit ederse, bunlar sağlayıcının aşağıdaki adresine bildirilebilir:

E-posta ile : support@aibusinessschool.com 

Posta ile: AI Business School AG, Copyright Agent, Kantonsstrasse 56, 8807 Freienbach, İsviçre

Bu tarz bir bildirim şunları içermelidir:

Adresiniz, e-posta adresiniz, telefon numaranız ve elektronik ya da ıslak imzanız;

Hak ihlali olabilecek durumun tanımlaması;

belirtilen durumların kullanımının hak sahibi tarafından yetkilendirilmediğine dair iyi bir delilin göstergesi;

bu bildirimin doğru olduğuna ve telif hakkı sahibinin veya telif hakkı sahibinin yetkili temsilcisi olduğunuza dair bir beyan.

Kullanıcı Görüşleri

AI Business School, hizmetlerin iyileştirilmesi için talep edilmemiş hata raporlarını, fikirlerini, konseptlerini ve önerilerini kabul etmemektedir. Bununla birlikte, herhangi bir kullanıcı geri bildirimi AI Business School’a ulaşırsa, bu kabul ve ücret hakkı olmaksızın gönüllü bir fikir ifadesi olarak kabul edilir. Tüm fikri mülkiyet otomatik olarak AI Business School’un mülkü olacaktır ve Al Business School bunları sınırsız süre, içerik ve alanda kullanabilecektir ve AI Business School bu tür gönderimleri gizli tutmakla yükümlü olmayacaktır.

FESİH

AI Business School, kendi takdirine bağlı olarak, kullanıcının şartlar ve koşulları ihlal ettiğine veya Al Business School’un veya herhangi bir üçüncü tarafın fikri mülkiyet haklarını ihlal ettiğine inanıyorsa; Kullanıcı hizmetler üzerinde herhangi bir yetkisiz içerik yayınlamış, yüklemiş veya iletmişse; veya diğer geçerli hüküm veya yasalara aykırı davranmış veya ihlal etmiş ise kullanıcının hesaplarını devre dışı bırakabilir veya kullanıcının AI Business School tarafından sağlanan hizmetleri kullanımını sınırlama olmaksızın sona erdirebilir. AI Business School, Kullanıcının hizmetlere erişimini bildirimde bulunmaksızın sona erdirebilir ve kullanıcı hesabının sona ermesi veya kullanıcının AI Business School tarafından sağlanan çevrimiçi programlara, kurslara veya diğer hizmetlere erişmesinde kullanıcıya veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı sorumlu olmayacaktır.

Feragat / Yükümlülüklerin Sınırlandırılması 

Feragat: Kullanıcı, kullanıcının AI Business School tarafından sağlanan hizmetleri kullanmasında  tek ve münhasır risk altında olduğunu açıkça kabul eder. Hizmetler “olduğu gibi, tüm arızalarla” ve “mevcut olduğu sürece” temellerinde sağlanmaktadır.   AI Business School, ticarete elverişlilik, belirli bir amaca uygunluk, kalite ve ihlal etmeme zımni garantileri dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, açık veya zımni her türlü garantiyi yasaların öngördüğü azami ölçüde açıkça reddeder. AI Business School, hizmetlerin kullanıcının gereksinimlerini karşılayacağı veya hizmetlerin kesintisiz, zamanında, güvenli veya hatasız olacağı konusunda ya da hizmetlerin kullanımından elde edilebilecek sonuçlar veya Hizmetler aracılığıyla elde edilen bilgilerin doğruluğu veya güvenilirliği konusunda herhangi bir garanti vermez. Kullanıcı, herhangi bir materyalden yaptığı veya hizmetlerin kullanımı yoluyla elde edilen her türlü kullanımın, kullanıcının takdirine ve riskine bağlı olduğunu ve hizmetten kaynaklanan hasarlardan yalnızca Kullanıcının sorumlu olacağını anlar ve kabul eder. Ayrıca, Kullanıcı, Sağlayıcının ağında herhangi bir yerde bulunan bilgilerin yalnızca yazarların görüşlerini yansıttığını da kabul eder. Kullanıcı, bu tür bilgilere güvenmenin yalnızca kullanıcının kararı olduğunu ve kullanıcının herhangi bir bilgide yer alan herhangi bir tavsiyeye uyma kararından doğabilecek herhangi bir sorumluluk iddiasından feragat etmeyi kabul ettiğini kabul eder.

Yükümlülüklerin Sınırlandırılması: Kullanıcı, yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde, hiçbir durumda AI Business School’un, kullanıcı veya bu sözleşmeden kaynaklanan veya  hak talep eden herhangi bir kişi veya kuruluşa ( ticari kar kaybı, ticari kesintiye uğrama, ticari bilgi kaybı ve diğer özel, örnek teşkil eden, cezai, dolaylı, arızi veya sonuçsal zararlar veya diğer maddi kayıplar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere), AI Business School’un sağladığı hizmetlere karşı, sağlayıcının ağında yayınlanan içeriğe güvenerek doğan herhangi bir zarardan sorumlu olmayacağını anlar ve kabul eder. Kullanıcı, yukarıdaki cümlelerin, bu anlaşma ile bağlantılı olarak doğabilecek risklerin (bilinen ve bilinmeyen) tarafları arasında bilgilendirilmiş, gönüllü bir atamayı yansıttığını, bu tür gönüllü risk atamasının taraflar arasındaki pazarlığın önemli bir parçası olduğunu kabul eder ve bu anlaşmanın ekonomik veya diğer şartları, bu tür gönüllü risk tahsisine dayanmaktadır.  Her durumda, sağlayıcının bu Sözleşmenin herhangi bir hükmü kapsamındaki tüm sorumluluğu, toplamda, kullanıcının AI Business School tarafından sağlanan hizmetler ile ilgili olarak sağlayıcıya ödediği yıllık tutardan fazla olmamak üzere toplam olarak sınırlandırılacaktır. 

Şüpheye mahal bırakmamak adına, tazminat veya ibranın Sağlayıcı adına veya faydasına temin edilmesi kapsamında, bu tür bir tazminat veya ibra Sağlayıcının acenteleri bağlı kuruluşları, çalışanları, memurlarını, direktörlerini, hissedarları, avukatları, bayileri, yüklenicileri, selefleri, varislerini ve atadıklarını kapsayacaktır.

Sağlayıcının Online (Çevrimiçi) Servis Sağlayıcı Rolü

Sağlayıcının hizmetlerinin yürütülmesi, sağlayıcının kontrolü dışındaki teknik koşullardan etkilenebilir. Sağlayıcı, herhangi kesinti süresini mümkün olduğunca kısa tutmayı ve tüm hizmetlerin sürekli olarak kullanılabilir olmasına dikkat edecektir. Ancak daimi erişilebilirlik ve zamanlama için yasal bir iddia mevcut değildir. Platformun kullanılmasından veya kullanılamamasından veya kısıtlı kullanılmasından kaynaklanan hasar talepleri açıkça hariç tutulur.

Sağlayıcı, aktarım sırasında ya da diğer veri kullanımlarında veri güvenliği için tüm sorumluluk ve yükümlülüğü (özellikle ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, gizlilik, bütünlük ve kullanılabilirlik hakkındaki) reddeder.

Kullanıcı ve Sağlayıcı İlişkisi

Sağlayıcı ve kullanıcı bu Sözleşme altındaki ilişkisi bağımsız yüklenicidir ve ne bir ortak, franchiser, franchise sahibi, komisyoncu, çalışan, hizmetkar, temsilci veya herhangi bir amaç için hiç bir şekilde diğerinin temsilcisi olmayacaktır. 

Kullanıcı, AI Business School’un ürün ve hizmetlerine erişimin belirli bölgelerden yasaklanabileceğini kabul eder. Kullanıcı ürün ve hizmetlere erişmeyi seçerse, kullanıcı bunu kendi inisiyatifiyle ve kendi riski altında yaptığını ve bu tür davranışların yürürlükteki tüm yasa ve yönetmeliklere uygun olduğunu kabul eder.

Sözleşmenin Yorumlanması

Bu şartlar ve koşullar çelişki veya boşluklar içerdiğinde, Sözleşme amaç, anlam ve belirtilenin yanı sıra tarafların iyi niyet ve ortak çıkarları ilkesine dayanır.

Herhangi bir hükmünün geçersiz olması ya da geçersiz hale gelmesi, diğer hükümlerin geçerliliğini etkilemez.

Görevlendirme

Kullanıcı bu anlaşma kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini herhangi üçüncü tarafa devretme hakkına sahip değildir.

Uygulanabilir Hukuk ve Yargı Yetkisi

Bu sözleşme uluslararası özel hukukun yasalar çatışması yönetmelikleri hariç, İsviçre yasalarına tabidir. Olası Yargılama yeri Al Businesss School’un ikametinde olacaktır.